Úvod

Opravám domácích elektrospotřebičů se věnuji od roku 2000.

Za tu dobu mám spoustu zkušeností, které úročím při své práci. Individuálně se věnuji každé zakázce, abych poskytl ten nejlepší servis…


Věřím, že spolupráce založená na vzájemné důvěře bude vždy oboustranným přínosem.